Hyppää sisältöön

8.7Maapesintäisten lintujen selviäminen kesäelinympäristöissä

Kuva: Pesimälautta järviruo'osta. © Raisa Ranta

Eteneminen

 • Odottaa toteutusta
 • Suunniteltavana
 • Toteutuksessa
 • Valmistunut
Etenee suunnitellusti
Autamme maapesintäisten lintujen selviämistä kesäaikaisissa elinympäristöissään neuvonnalla ja ohjaamalla toimintoja

Kuvaus

Ihmisten ja lemmikkieläinten aiheuttama häiriö kohdistuu voimakkaimmin maassa ja matalassa kasvillisuudessa pesiviin lintuihin, joiden pesimämenestys kaupungeissa on heikompi kuin häiriöttömämämmässä ympäristössä. Tähän voidaan vaikuttaa mm. valistuksella ja kulunohjauksella.

Kuvaus toimenpideohjelmassa

Autamme maapesintäisten lintujen selviämisestä kesäaikaisissa elinympäristöissään neuvonnalla ja ohjaamalla toimintoja.
(Helsingin luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelman 2021-2028 mukaisesti)

Tehtävät

Mitä on tehty?

 • Tehty31.12.2022

  Osayleiskaavojen linnustovaikutusten arvioinnit: maapesintäiset linnut

  Osayleiskaavojen linnustovaikutusten arvioinneissa (Faunatica Oy) tarkastellaan koko pesivää lajistoa ja herkimmille lintulajeille, kuten monet maapesijät, koituvien haittojen lieventämisehdotukset ovat niissä olennaisena osana mukana. Selvitykset valmistuvat vuoden 2022 loppuun mennessä.

 • Tehty30.11.2021

  Pysy polulla –viestintäkokonaisuus ohjaa liikkumaan luonnonvaraisia eläimiä häiritsemättä

  Liikkuminen luonnonvaraisia eläimiä häiritsemättä oli osana Pysy polulla -viestintäkokonaisuutta. Lintujen pesimärauhasta koostettiin 2020 erillinen video "Kaupunkirannan pesijät", jota nostettiin lisäksi esille osana kampanjaa.

Yhteenveto ja yhteystiedot

Vastuuorganisaatiot

Tavoite

Tietoja päivitetty 29.01.2023